Vi erbjuder

Hältutredningar

Ridprov

Besiktningar för försäkring, köp eller försäljning

Hälsokontroller

Röntgen

Ultraljud

Endoskopi

Fokuserad shockwave

Långvågs ultraljud

CST - Conditioned serum technology

PRP - Platelet rich plasma

Stamcellsbehandling

 Från 1oktober 2017 har vi ett par platser till Konvalescenter


 

Välkommen hit!